Szanowni goście,
Regulamin zostało opracowany z myślą o zapewnieniu Państwu bezpiecznego i przyjemnego pobytu w naszych domkach i apartamentach. Przebywanie na ich terenie jest równoznaczne z akceptacją obowiązujących zasad.

1. Na terenie obiektu mogą przebywać osoby, które opłaciły pobyt.

2. Do korzystania z naszych usług upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja.

3. Na poczet rezerwacji należy uiścić opłatę. Wysokość opłaty jest uzależniona od długości pobytu.

4. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu wcześniej poniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

5. Doba trwa od 16.00 w dniu przyjazdu do 10.00 w dniu wyjazdu.

6. Przebywanie na terenie obiektu bezwzględnie zobowiązuje do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych Gości oraz mieniu obiektu.

7. Formalności związane z meldunkiem i opłatą dokonuje się w dniu przyjazdu. Przy meldunku należy okazać się dokumentem ze zdjęciem oraz Karta Rezerwacji.

8. Przy opłacie za pobyt pobierana jest kaucja zwrotna za ewentualne szkody powstałe w trakcie pobytu w wysokości równowartości 1 doby.

9. Umowa o najem domu nie wymaga formy pisemnej, potwierdzeniem jej zawarcia jest poniesienie opłaty na poczet rezerwacji.

10. Z chwilą przyjęcia kluczy od domu zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za dom i jego wyposażenie.

11. Gość zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia przy zdaniu domu

12. Nie odpowiadamy za rzeczy zaginione w trakcie pobytu. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą spoczywa na wczasowiczu.

13. Zabrania się grillowania i używania ognia poza miejscami wyznaczonymi.

14. W domach i apartamentach obowiązuje zakaz palenia papierosów, cygar, świeczek oraz ognia.

15. Gość zobowiązany jest dbać o czystość i porządek w zajmowanym domu lub apartamentu oraz na terenie całego obiektu.

16. Śmieci z domów należy wyrzucać do przeznaczonych do tego kontenerów.

17. Gość zobowiązany jest do korzystania z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i P.Poż.

18. Instrukcja BHP i P.Poż, jest wywieszona w miejscu widocznym.

19. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w każdym domu.

20. Zabrania się zamieniania lub przemieszczania sprzętów wchodzących w skład wyposażenia domu.

21. Na terenie obiektu znajdują się wyznaczone niestrzeżone miejsca parkingowe. Zabrania się parkowania w miejscach nie wyznaczonych i na terenie zielonym.

22. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką osób dorosłych.

23. Zezwalamy na pobyt w Naszych domach zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania nieczystości oraz do zachowania należytej dbałości o to aby nie przeszkadzały innym Gościom w wypoczynku.

24. Za rzeczy pozostawione w domach nie odpowiadamy

25. Wszystkie usterki zaistniałe w trakcie pobytu prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 787 369 886 lub 798 962 104. Goście opuszczający dom zobowiązani są do pozostawienia go w takim stanie w jakim został on im przekazany.

 

Początek strony